DUNOET s.r.o.

Stavebné technológie a náhradné diely k stavebnej mechanizácii

 
Spoločnost Dunoet s.r.o. vznikla v roku 1996 ako spoločný podnik a nadviazala priamo na skúsenosti a tradície firmy Uniparts G.m.B.H. Austria a Comec SpA. Italy v oblasti technológií pre úpravu kameniva a štrkopieskov. V súčastnosti je výhradne slovenskou firmou, ktorá pôsobí ako dodávatel drviacej a triediacej techniky, náhradných dielov, odprašovacích a čistiacich zariadení a tiež použitých úpravníckych zariadení.
Je autorizovaným zástupcom výrobcov Comec SpA Italy, Officine Giordano srl Italy a SBO Industrieanlagen Germany.
 
Spoločnosť Dunoet s.r.o. je registrovaná na úrade pre verejné obstarávanie s registračným číslom v zozname podnikateľov : 2008 / 08 - PO - B5734.
 
 

Kontakt

DUNOET s.r.o.
Bradlianska 510
906 13 Brezová pod Bradlom
Tel.: +421 34 6242 076
Mobil: +421 905 324 255
Fax: +421 34 6242 076
Email: dunoet@dunoet.sk